09214286013 ~ 09214284773
0

افزودن Media در PowerPoint ( فایل های صوتی ، تصویری)

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)

نرم‌افزار Powerpoint به شما این امکان را می‌دهد تا ویدئو و صدا را به اسلاید خود اضافه کنید و در زمان ارائه آن را پخش نمایید. این یک روش بسیار عالی برای درک بهتر و جذاب‌تر شدن ارائه شما برای مخاطب می‌باشد. همچنین امکانات ویرایش ویدئو و صدا نیز در اختیارتان قرار گرفته است. برای آشنایی با قابلیت افزودن Media در PowerPoint با آتیوا همراه باشید.

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)

افزودن Media در PowerPoint (درج ویدئو Video)

برای افزودن Media از نوع ویدیو در PowerPoint از سربرگ Insert گروه Media بر روی گزینه Videoکلیک کنید، کادری باز می‌شود، در این قسمت شما دو گزینه را مشاهده خواهید کرد، اگر می‌خواهید ویدئویتان را از سایتی دانلود و روی اسلایدتان درج کنید گزینه Online Video را انتخاب نمایید، در غیر اینصورت برای درج ویدئو از حافظه کامپیوترتان روی گزینه Video On My Pcکلیک کنید.

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)

از کادر Insert Video که باز شده است، فایل ویدئو خود را انتخاب و سپس بر رو دکمه Insert کلیک کنید. ویدئو انتخاب شده به اسلاید اضافه خواهد شد.

 • مشاهده: برای مشاهده یک ویدئو، ابتدا بر روی ویدئو کلیک کنید تا انتخاب شود. بر روی دکمه Play/Pause که در زیر ویدئو قرار دارد، کلیک کنید. ویدئو شروع به پخش شدن می‌کند. جدول زمانی (Timeline) همزمان با پخش ویدئو شروع به جلو رفتن می‌کند. برای اینکه به قسمت دیگری از ویدئو پرش کنید، می‌توانید بر روی هر نقطه دلخواه از Timelineکلیک کنید.

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)

 • تغییر اندازه: برای تغییر اندازه روی دستگیره‌های سفیدرنگی که با انتخاب ویدئو فعال شده کلیک کنید و سپس برای بزرگ یا کوچک کردن از دستگیره‌های گوشه‌های ویدئو استفاده کرده و در جهت مورد نظر بکشید تا اندازه ویدئو تغییر کند و به اندازه مطلوبتان برسد. ولی اگر از دستگیره‌های تغییر اندازه که در چهار جهت قرار دارند، استفاده کنید، نسبت ابعاد اصلی ویدئو به هم می‌ریزد.
 • جابجایی: برای جابجایی یک ویدئو، با روش انتخاب و سپس کشیدن(Drag & Drop) ویدئو به سمت مقصد، می‌توانید یک ویدئو را در اسلاید جابجا کنید.
 • حذف: برای حذف ویدئو، روی ویدئو کلیک کنید، سپس با فشردن کلید Backspaceیا Delete در صفحه کلید، ویدئو را حذف کنید.

بعد از درج ویدئو در اسلاید ابزار ویدئو (Video Tools) در سربرگ ریبون فعال می شود و شما می توانید از سربرگ Playback برای تنظیمات ویدئو استفاده کنید.و از سربرگ Format برای قالب بندی ظاهری کادر ویدئو استفاده می شود.

سربرگ Playback

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)

با دستورات این سربرگ میتوانید ویدئو را ویرایش کنید همانند برش دادن ویدئو، از (Trim) استفاده می‌شود تا فقط بخش‌های خاصی از ویدئو نمایش داده شود، و یا می‌توانید برای ویدئو Fade In و Fade Out تنظیم کنید، و همینطور Bookmarks تنظیم نمایید.

گروه PReview

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)

از دستور Play این گروه برای پلی کردن و دیدن پیش نمایش فیلم در اسلاید استفاده می‌شود.

گروه Bookmark

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)

برای افزودن یک بوک‌مارک (Bookmark)روی ویدئو، ابتدا بر روی Timeline ویدئو کلیک کنید تا بخش مورد نظر تعیین شود، سپس از سربرگ Playback بر روی دستور Add Bookmarkکلیک کنید. علامت بوک‌مارک (Bookmark) شما در تایم لاین (Timeline) نمایان می‌شود. اگر روی این بوک مارک کلیک کنید به آن قسمت خاص از ویدئو پرش می‌کند.

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)

برای حذف بوک‌مارک‌ها، علامت بوک‌مارک را روی ویدئو انتخاب کنید، سپس روی گزینه Remove Bookmark کلیک کنید تا بوک‌مارکتان از روی Timeline ویدئو حذف شود.

گروه Editing

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)

از این گروه برای ویرایش ویدئو استفاده می‌شود، می‌توانید با دستورات این گروه قسمتی از فیلم را برش داده و یا محو نمایید.
گزینه Trim Video: برای بریدن (Trim) یک ویدئو، ویدئو مورد نظر را انتخاب، از سربرگ Playback بر روی دستور Trim Video کلیک کنید.

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)

کادر محاوره‌ای Trim Videoنمایش داده می‌شود. از دستگیره سبز رنگ برای تعیین محل شروع ویدئو و از دستگیره قرمز رنگ برای تعیین محل پایان ویدئو استفاده کنید.و یا در کادرهای Start Time و End Time زمان شروع و پایان را تعیین نمایید. برای مشاهده ویدئو بر روی دکمه Playکلیک کنید. بعد از انتخاب گزینه Ok تنظیمات Trim اعمال شده و فیلم شما بریده می‌شود.
گزینه :Fade Duration از دستورات این قسمت برای مشخص کردن نقاط محو شدن فیلم استفاده می‌شود . جهت افزودن Fade Inو Fade Out به ویدئو، از سربرگ Playback روی فیلدهای Fade In و Fade Out کلیک کنید. مقادیر مورد نظرتان را در این کادرها مشخص کنید، مدت در نتیجه زمان Fade(محو شدن) تنظیم می‌شود.

گروه Video Option

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)

در این قسمت دستوراتی برای نحوه نمایش ویدئو وجود دارد.

 • گزینه Volume: میزان صدای ویدئو را می‌توانید با این دستور تنظیم نمایید.
 • گزینه Start: با انتخاب Automatically از منوی کشویی این گزینه می‌توانید تعیین نمایید که ویدئو به صورت اتوماتیک شروع به پخش کند و یا با انتخاب گزینه On click با کلیک کردن ویدئو شروع به پخش نماید.
 • گزینه Play Full Screen: با انتخاب این گزینه ویدئو در هنگام پخش بصورت تمام صفحه نمایش داده می‌شود.
 • گزینه Hide While Not Playing:  زمانی که در حالت Slide Show قرار گرفتید و تمایل ندارید فیلم را پخش کنید با انتخاب این گزینه فیلم در حالت نمایش مخفی می‌شود.
 • گزینه Loop Until Stopped: در هنگام نمایش اسلاید تا زمانی که به اسلاید بعد نرفتید و در این اسلاید هستید همچنین نمایش ویدئو را متوقف نکرده‌اید ، ویدئوی شما توی حلقه می‌افتد و مدام پشت سر هم پخش فیلم تکرار می‌شود.
 • گزینه Rewind After Playing: وقتی ویدئو تمام شد، به صورت اتوماتیک به اول ویدئو باز می‌گردد.

سربرگ Format

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)

گروه Adjust

 

در این گروه با دستور Corrections می‌توانید میزان روشنایی یا تیرگی نور ویدئویتان را تنظیم نمایید، با دستور Color می‌شود رنگ ویدئو را تغییر داد.

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)
دستور Poster Frame : این دستور تخصصی برای ویدئو می‌باشد، با استفاده از این دستور شما می‌توانید یک Poster Frameرا به یک ویدئو اضافه کنید Poster Frameدر واقع یک جانگهدار تصویری (Placeholder Image) می‌باشد که هنگام ارائه قبل از پخش ویدئو آن تصویر نمایش داده می‌شود. معمولاً Poster Frame یک فریم از خود ویدئو می‌باشد که به عنوان تصویر اولیه تعیین می‌گردد. وقتی بر روی فلش کنار این دستور کلیک می‌کنید شما سه زیرگزینه زیر را مشاهده می‌کنید:

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)

 •  Current Frame: اگر می‌خواهید پوستر ویدئو شما قسمتی از خود ویدئو باشد، بر روی تایم‌لاین (Timeline) ویدئو کلیک کنید تا بخشی مورد نظر ویدئو را مشخص کنید، سپس در سربرگ Format گروه Adjust بر روی دستور Poster Frame کلیک کنید. از کادر باز شده، گزینه Current Frameرا انتخاب کنید در نتیجه فریم جاری ویدئو به عنوان Poster Frame تنظیم خواهد شد.
 • Image From File: اگر میخواهید تصویر دیگری باشد، تصویر مورد نظر را از روی کامپیوترتان انتخاب کنید، برای این کار از سربرگ Format گروه Adjust گزینه Poster Frame را انتخاب، از کادر باز شده، دستور Image from Fileرا انتخاب کنید. سپس از کادر باز شده تصویر مورد نظر انتخاب در نتیجه تصویر انتخابی بعنوان قاب پوستر روی ویدئوی شما تنظیم می‌شود.
 • Reset: با انتخاب این دستور از قسمت Poster Frame تنظیمات قاب پوستر شما حذف شده و به حالت پیش‌فرض بر می‌گردد.

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)
Reset Design: در این قسمت شما دو گزینه زیر رامشاهده می‌کنید:

 1. Reset Design: برای حذف تمام تنظیمات ظاهری ویدئو (نظیر سبک، قاب، پوستر و …) می‌توانید از این دستور استفاده کنید.
 2. Reset Design & Size: با انتخاب این دستور هر گونه تنظیمات ظاهری نظیر سبک ، پوستر و … ، همینطور تغییر اندازه قاب ویدئو را می‌توانید حذف کنید و به حالت پیش‌فرض برگردانید.

گروه Video Styles

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)

درست مشابه قالب‌بندی اشکال گرافیکی، نرم افزار PowerPointبه شما این امکان را می‌دهد تا ظاهر ویدئویتان را نیز قالب‌بندی کنید. شما می‌توانید یک سبک ویدئو آماده را از گالری این گروه انتخاب و به عنوان قاب ویدئو اعمال کنید و یا با دستور Shape ، Borderو Effect در گروه Video Style خودتان سبک ظاهر قاب ویدئویتان را تعریف کنید.

گروه Arrange

با دستور Align این گروه می‌توانید برای تراز کردن ویدئو در نقاط مختلف اسلاید استفاده کنید. و همچنین از دستور Rotate می‌توان برای چرخاندن قاب ویدئو در جهت مورد نیاز استفاده کرد.

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)

گروه Size

در این گروه می‌توانید از ابزار Height و Width به ترتیب برای تنظیمات ارتفاع و عرض قاب ویدئو استفاده کنید که البته باید در نظر داشته باشید با تغییر هر کدام، هر دو سایز تغییر می‌کند.

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)

افزودن Media در PowerPoint (درج صدا Audio)

افزودن Media از نوع Audio در PowerPoint به شما این امکان را می‌دهد تا صدا را به ارائه خود اضافه کنید. برای مثال، شما می‌توانید یک موسیقی پس‌زمینه اسلاید قرار دهید.
همچنین می‌توانید صدای خود را روی فایل ارائه‌تان ضبط نمائید. برای ضبط صدا شما نیاز به یک میکروفن دارید البته خیلی از کامپیوترها (مخصوصا لپ تاپها) خودشان دارای یک میکروفن داخلی هستند، شما خودتان هم می‌توانید یک میکروفن را به صورت جداگانه به کامپیوترتان متصل کنید.
صداهای درج شده در اسلاید قابلیت ویرایش و شخصی‌سازی نیز دارند.

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)

درج صدا: برای درج صدا از سربرگ Insert گروه Media بر روی دستور Audio کلیک کرده سپس کادری باز می‌شود . گزینه Audio On My Pc را انتخاب، فایل صوتی خود را از پنجره باز شده جستجو و انتخاب نمایید، سپس بر روی دکمه Insert کلیک کنید.
ضبط صدا: از سربرگ Insert گروه Media گزینه Audio را انتخاب، از کادر باز شده دستور Record Audio را انتخاب نمایید. سپس کادر Record Audio باز می شود، در بخش Nameمی‌توانید یک نام برای فایل ضبط شده خود اختصاص دهید. بر روی دکمه Record کلیک کنید تا ضبط صدا شروع شود. در انتها بر روی Ok کلیک کنید. فایل صوتی به اسلاید شما اضافه می‌گردد.

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)

جهت پخش یک فایل صوتی، بر روی فایل صوتی کلیک کنید، تا انتخاب گردد. بر روی دکمه Play/Pause کلیک کنید. فایل شروع به پخش شدن می‌کند.

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)
همانند توضیحاتی که در ابتدای این آموزش برای جابجایی یا حذف کردن و… برای فایل ویدئو توضیح دادیم به همان صورت آن عملیات را برای فایل صوتی نیز می‌توانید انجام دهید.
بعد از درج صدا ابزار صدا (Audio Tools)در نوار ریبون فعال می شود که شامل دو سربرگ Format و Playback می‌باشد. در ادامه با این سربرگ‌ها آشنا خواهیم شد.

سربرگ Playback

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)

شما می‌توانید با استفاده از دستورات موجود در سربرگ Playback فایل صوتی خود را ویرایش کنید.

گروه PReview

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)

از دستور Play این گروه برای پخش شدن و شنیدن صدا استفاده می شود.

گروه Bookmark

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)

برای افزودن یک بوک‌مارک (Bookmark)روی Audio، بر روی Timeline صدا کلیک کنید تا بخش مورد نظر را مشخص کنید. از سربرگ Playbackگروه Bookmark بر روی دستور Add Bookmark کلیک کنید. بوک‌مارک (Bookmark) شما در تایم‌لاین (Timeline) نمایان می‌شود. اگر روی این بوک‌مارک کلیک کنید هنگام پخش صدا به آن قسمت خاص پرش میکند.

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)

برای حذف بوک‌مارک روی صدا را انتخاب، سپس گزینه Remove Bookmark را انتخاب کنید تا بوک‌مارکتان از روی Timeline صدا حذف شود.

گروه Editing

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)

از این گروه برای ویرایش Audio استفاده می‌شود، می‌توانید با دستورات این گروه قسمتی از صدا را برش دهید و یا محو نمایید.

 • گزینه Trim Audio: برای بریدن (Trim) یک Audio، آیکن صدای قرار گرفته روی اسلاید را انتخاب، از سربرگ Playback بر روی دستور Trim Audio کلیک کنید.

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)

یک کادر محاوره ای Trim Audioنمایش داده می‌شود. از دستگیره سبز و قرمز به ترتیب برای مشخص کردن نقاط شروع و پایان صدا استفاده می‌شود و یا در کادرهای Start Time و End Time زمان شروع و پایان را وارد نمایید. بعد از انتخاب گزینه Ok تنظیمات Trim اعمال شده و صدای شما بریده می‌شود.

 • گزینه Fade Duration: از دستورات این قسمت برای مشخص کردن نقاط محو شدن صدا استفاده می‌شود، منظور از محو شدن آن قسمت Fade شده، میزان صدا محو و آرام تر از قسمت‌های دیگر می‌شود . جهت افزودن Fade In و Fade Out به صدا، از سربرگ Playback روی فیلدهای Fade In و Fade Out کلیک کنید. مقادیر مورد نظرتان را در این کادرها وارد نمایید، در نتیجه زمان Fade (محو شدن) تنظیم می‌شود.

گروه Audio Option

در این قسمت دستوراتی برای نحوه پخش شدن صدا در Slide Show مشاهده می‌کنید.

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)

 • گزینهVolume: میزان درجه صدا را تنظیم می‌کند.
 • گزینه Start: با انتخاب Automatically از کادر روبروی این دستور ، وقتی در حالت نمایش اسلاید قرار دارید وارد اسلایدی که صدا قراردادید می‌شوید، Audio به صورت اتوماتیک پخش می‌شود و با انتخاب گزینه On Click با کلیک کردن روی آیکن Audio شروع به پخش می‌کند.
  وقتی شما صدایی روی اسلایدتان قرار می‌دهید صدا فقط تا زمانی که تو حالت نمایش داخل آن اسلاید قرار دارید پخش می‌شود اگر شما وسط پخش صدا به اسلاید بعدی بروید صدا قطع می‌شود.
 • گزینه Play Across Slide:  اگر می‌خواهید در هنگام نمایش اسلایدها زمانی که صدا شروع به پخش کرد با رفتن به اسلاید بعدی صدای شما قطع نشود و به پخشش ادامه دهد از این گزینه می‌توانید استفاده نمایید.
 • گزینه Hide During Show: با انتخاب این دستور هنگام پخش فایل صوتی آیکن آن مخفی شود.
  به یاد داشته باشید که اگر گزینه پخش اتوماتیک را از قسمت Start انتخاب کردید این دستور را انتخاب کنید وگرنه با انتخاب این دستور آیکن صدا هنگام نمایش مخفی شده و شما نمی‌توانید روی آیکن کلیک کنید تا صدا پخش شود.
 • گزینه Loop Until Stopped: در Slide Show تا زمانی که به اسلاید بعد نرفتید و در این اسلاید هستید و یا دکمه Stop را نزده‌اید ، صدای شما همانند یه حلقه مدام پشت‌سر هم پخش می‌شود.
 • گزینه Rewind After Playing: این گزینه منجر می‌شود تا بعد از اتمام فایل صوتی به ابتدای فایل باز گردید.

گروه Audio Styles

گزینه :Play In Backgroundاز این گزینه برای پخش صدا در قسمت پس‌زمینه اسلایدتان استفاده می‌شود. یعنی شما می‌خواهید از اسلاید انتخابی تا اسلاید آخرتان یک صدا بدون متوقف شدن پخش شود و آیکن صدا نمایش داده نشود و همچنین با تمام شدن صدا دوباره از اول شروع شود. وقتی شما صدا را در اسلاید قرار دادید می توانید این گزینه را انتخاب کنید و دیگر نیازی به تنظیمات دستی از قسمت Audio Option نیست و بطور اتوماتیک گزینه‌های مورد نیاز در قسمت تنظیمات انتخاب می‌شود.
No Style: با انتخاب این گزینه شما باید خودتان بطور دستی تنظیمات صدا را در قسمت Audio Option انجام دهید.

سربرگ Format

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)

این سربرگ برای تنظیم قالب‌بندی ظاهری آیکن صدا می‌باشد. شما قبلا با دستورات این سربرگ بطور کامل در آموزش‌های ترسیم اشکال و درج اشیای گرافیکی آشنا شده‌اید. دیگر نیاز به توضیح مجدد در این قسمت نیست.

افزودن Media در PowerPoint (بخش Screen Recording)

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)

این دستور امکان فیلم گرفتن از صفحه نمایش را در اختیارتان قرار میدهد. برای دسترسی به ابزار Screen Recording کافی است از سربرگ Insert گروه Media گزینه Screen Recording را انتخاب نمایید.
بعد از اینکه بر روی Screen Recording کلیک کردید، صفحه نمایش به صورت مات شده و ماوس به علامت + تبدیل می‌شود و کادری برای تنظیمات ضبط فیلم نمایش داده می‌شود. با تبدیل علامت ماوس بصورت بعلاوه، شما باید محدوده فیلم گرفتن را روی صفحه نمایش با درگ کردن مشخص نمایید. بعد از مشخص کردن محدود باید تنظیمات را داخل کادر انجام دهید. در ادامه گزینه های کادر را توضیح می دهیم:

افزودن Media ( فایل های صوتی ، تصویری)

 • گزینه Record Pointer: با استفاده از این گزینه حرکت اشاره‌گر ماوس نیز در فیلم ضبط و نمایش داده می‌شود.
 • گزینه Audio: در صورتی که تمایل دارید موقع ضبط فیلم، صدا نیز ذخیره شود. از این گزینه استفاده کنید.
 • گزینه Select Area: با استفاده از این ابزار محل ضبط فیلم را می‌توانید تعیین و یا تغییر دهید.
 • گزینه Record: با کلیک روی این گزینه شروع به فیلم برداری از صفحه نمایش می‌کند.

برای ضبط فیلم کافی است بر روی گزینه Record در کادر باز شده Screen Recording کلیک کنید تا ضبط فیلم شروع شود. بعد از انتخاب این گزینه، شمارش معکوس از آغاز شده، سپس فیلم ضبط می‌شود.
برای پایان دادن به ضبط فیلم یا موقتا ضبط را متوقف کنید ، اشاره‌گر ماوس را به مرکز و بالاترین قسمت صفحه نمایش برده تا کادر ضبط فیلم نمایش داده شود. با کلیک بر روی گزینه Pause به طور موقت ضبط متوقف و با کلیک مجدد بر روی آن عملیات فیلمبرداری مجددا شروع می‌‌شود.
از دکمه Stop نیز برای پایان دادن به ضبط فیلم استفاده می‌شود.

دز این بخش از آموزش نحوه افزودن Media در PowerPoint را به خوبی آموختید. استفاده از یک ویدیو در درک بهتر مفهوم مورد نظر به کاربر کمک می کند و شنیدن صدای شما برای کاربر بسیار لذت بخش خواهد بود. پس سعی کنید حتما در پروزه های خود از این امکانات استفاده کنید. به یاد داشته باشید تیم پشتیبانی آنلاین آتیوا همواره برای کمک به شما عزیزان آماده است.

آیا تا کنون از این امکانات استفاده کرده اید؟

اگر یک طراح حرفه ای هستید و یا به تازگی شروع به طراحی پروژه با پاورپینت کرده اید، حتما در مسیر طراحی خود استفاده از صدا و ویدیو در پروژه را امتحان کرده اید. لطفا تجربیات ارزشمند خود را با ما و سایر کاربران آتیوا در میان بگذارید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *