09214286013 ~ 09214284773
0

تنظیمات Flash Display در Flip PDF (آشنایی با گزینه ها و کاربردشان)

تنظیمات نمایش پروژه Flash Display Setting

دراین بخش ، قصد داریم ادامه ی تنظیمات Flash Display در Flip PDF را انجام دهیم. سعی کنید سری اول این آموزش را چند بار مرور کنید تا به آن ها مسلط شوید.

سایر تنظیمات Flash Display در Flip PDF

Page Thickness : با کلیک روی این گزینه فهرستی گشوده می شود که می توانید ضخامت کتاب نمایش داده شده را مشخص کنید. این گزینه ها به ترتیب عبارتند از :

 • Thinner : بسیار نازک
 • Thinn : نازک
 • Thick : کلفت
 • Thicker : بسیار کلفت

Page Thickness Color: رنگ ضخامت صفحه را می توانید در این قسمت تغییر دهید .

page Corner Size: اندازه ی گوشه های صفحه را که موس با قرار گرفتن روی آن مشاهده می شود می توانید در این قسمت ویرایش کنید . این گزینه ها از کوچکترین اندازه تا بزرگترین اندازه را شامل می شوند .

Background Opacity: در این قسمت می توانید شفافیت تصویر پس زمینه را تغییر دهید . این عدد میبایست بین ۰ و ۱ باشد .

always Center The Book: با انتخاب Yes در این قسمت کتاب همواره در وسط صفحه قرار میگیرد . در غیر اینصورت با انتخاب No کتاب در گوشه ی سمت راست قرار خواهد گرفت .

how Animated Page Corner: با انخاب Yes در این بخش حالت ورق خوردن زمانی که موس در کناره های صفحه قرار میگیرد مشاهده می شود . در صورتی که No را انخاب کنید ، حالت ورق خوردن با رفتن موس به کناره های صفحه نمایش داده نمی شود.

ouse Drag To Flip Pages: برای اینکه صفحات با حرکت موس ورق بخورند باید گیزنه ی yes در این بخش انتخاب شود . در صورتی که قصد نداشته باشید به کاربر اجازه ورق زدن به کمک موس را بدهید می توانید گزینه ی No را انتخاب کنید .

Mouse Tracking Effect: با انتخاب Yes در این قسمت در آغاز کتاب نشانه ای از فلش در دو گوشه ی صفحه ی اول مشاهده می شود ، این فلش به منظور راهنمایی کاربران برای ورق زدن صحیح به کمک موس از گوشه های صفحات می باشد . در صورتی که ققصد ندارید این راهنما نشان داده شود گزینه ی No را انتخاب کنید .

Show Thumbnails at Startup: با انتخاب گزینه ی Yes در این بخش ، صفحات کتاب به صورت اسلایدی در نوار زیرین به محض نمایش کتاب مشاهده می شوند . در صورتی که No را انتخاب کنید کاربران می بایست حتما با انتخاب گزینه ی Thumbnails در نوار زیرین این اسلاید ها را مشاهده کنند .

Preloader Setting: در این قسمت می توانید شکل حالت آماده سازی کتاب در زمان آغاز آن را مشخص کنید . می توانید حالت های مختلفی را برای Loading انتخاب کنید .

estore Privies Session: با انتخاب Yes در این بخش ، از کاربر پس از هر بار ورود به کتاب سوال می شود که آیا تمایل دارد آن صفحه از کتاب را که دفعه ی گذشته مشاهده کرده ، ادامه دهد و یا خیر . در صورتی که قصد ندارید این سوال از کاربر پرسیده شود گزینه ی No را انخاب کنید .

Right Click Menu Setting: در این قسمت می توانید گزینه هایی را مشخص کنید که کاربران با کلیک راست روی صفحه مشاهده کنند . با انتخاب این گزینه پنجره زیر گشوده می شود .

تنظیمات نمایش پروژه Flash Display Setting

در قسمت Action گزینه ی مورد نظر را انتخاب کنید و پس از انتخاب روی دکمه Add کلیک کنید. در نهایت با انتخاب OK گزینه های خود را ثبت کنید .

گزینه ی Font:

روی دکمه Font کلیک کنید. با باز شدن منوی جدید گزینه ی Buttons را انتخاب کنید. مشاهده میکنید که فهرست زیر گشوده می شود.

تنظیمات نمایش پروژه Flash Display Setting
۱) Font Color : رنگ فونت نوشته ها را در این بخش مشخص می کنیم.
۲) Button Font : فونت دکمه ها را می توانیم در این بخش مشخص کنیم.
۳) Page Number Color : رنگ شماره صفحات را در این بخش مشخص می کنیم .
۴) Basic Font Color : رنگ متن نوشته های دکمه ی جست و جو و یا  گزینه ی مورد علاقه را در این قسمت مشخص می کنیم .
۵) Button Highlight Color : رنگ دکمه ها را زمانی که موس روی آن ها قرار میگیرد در این بخش مشخص می کنیم .
۶) Bookmarks Font Color : رنگ متن های گزینه ی مورد علاقه ها را در این بخش مشخص می کنیم .
پس از اتمام ویرایش مربوط به فونت نشوته های داخل صفحه روی گزینه ی Background Setting کلیک می کنیم. فهرست زیر گشوده می شود.

گزینه ی Background setting:

پس از گشودن این قهرست روی گزینه های Background Color و Background Image کلیک می کنیم تا فهرست هایی به شکل مقابل گشوده شوند .

تنظیمات نمایش پروژه Flash Display Setting
گزینه های Background Color:

 1. Gradient Color A : در صورتی که از پس زمینه رنگی استفاده  می کنیم این بخش رنگ نیمه ی بالایی پس زمینه را مشخص می کند .
 2. Gradient Color B : رنگ این بخش نیمه ی پایین پس زمینه را تغییر خواهد داد .
 3. Gradient Angel : زاویه ی بین دو رنگی که در بالا انتخاب می شود را مشخص می کند .

گزینه های Background Image :

 1. Image File : در صورتی که قصد داشته باشیم از تصاویر پس زمینه استفاده کنیم ، تصویر مورد نظر را باید از این قسمت انتخاب کنیم .
 2. Image Position : موقعیت قرارگیری تصویر پس زمینه در این بخش مشخص می شود .

پس از این قسمت گزینه های بعدی شامل :

Thumbnails Panel Color : در این قسمت رنگ بخش thumbnails در نوار پایین صفحه ( بخشی که کاربران می توانند صفحات کتاب را به صورت کوچک مشاهده کنند ) تغییر می دهیم .

Selected Thumbnails Color: رنگ صفحاتی که در قسمت Thumbnails مشخص می شود را در این قسمت انتخاب می کنیم .

Page Background Color: رنگ پس زمینه صفحات کتاب را مشخص می کند در حالتی که هنوز کتاب بارگذاری نشده باشد .

تنظیمات نمایش پروژه Flash Display Setting

پس از این بخش روی دو گزینه ی Page Size Setting و Page Shadow Setting کلیک می کنیم. فهرست زیر گشوده می شود.

تنظیمات نمایش پروژه Flash Display Setting

 1. Page Width : عرض کتاب را در این قسمت مشخص می کنیم .
 2. Page Height : ارتفاع کتاب را در این قسمت وارد می کنیم .
 3. Left Page Shadow : سایه ی سمت چپ صفحه در این قسمت مشخص می شود.
 4. Right Page Shadow : سایه ی سمت راست صفحه در این قسمت مشخص می شود.
 5. Cover Page Shadow : با انتخاب Yes در این قسمت جلدی که برای کتاب انتخاب کرده اید نیز سایه دار خواهد شد .
 6. Right to left Language : این قسمت مخصوص زبان هایی است که از راست به چپ نوشته می شوند . اگر روی Yes قرار بگیرد ترتیب جملات زبان هایی مانند زبان فارسی درست نوشته می شود.
 7. Start on Double page : با انتخاب Yes در این قسمت کتاب در هنکام شروع به صورت دو صفحه ای گشوده می شود .
  پس از این قسمت روی گزینه ی Hard Cover Setting کلیک می کنیم . فهرست زیر گشوده می شود.

تنظیمات نمایش پروژه Flash Display Setting

 • Hard Cover : برای قرار دادن جلد ضخیم صفح هی اول کتاب در این قسمت Enable را انتخاب کنید .
 • Hard Cover Border Width : ضخامت جلد را در این قسمت تعیین کنید .
 • Border Color : رنگ ضخامت جلد را در این قسمت مشخص کنید .
 • Outer Cover Border : برای اینکه حاشیه دور جلد مشخص شود گزینه ی Yes را در این قسمت انتخاب کنید . در غیر اینصورت روی گزینه ی No کلیک کنید .
 • برای مشخص کردن کمان گوشه های جلد می توانید عددی بین ۱ تا ۸ انتخاب کنید .
 • Show Book Notch : برای پنهان کردن برامدگی پشت کتاب در این بخش گزینه ی Hide را انتخاب کنید . در غیر اینصورت Show را انتخاب نمایید .

ادامه موارد موجود در این بخش شامل گزینه های :

 1.  Fast page Flipping: در صورتی که در این بخش Enable را انتخاب کنید کاربران قادر خواهند بود صفحات کتاب را به سرعت ورق بزنند . در غیر اینصورت صفحات با سرعت متوسط ورق خواهند خورد و در این قسمت باید گزینه ی Disable را انتخاب کنید .
 2. Page Numbers During FPF : با انتخاب Show کاربران در هنگام ورق زدن سریع می توانند شماره صفحات را در میانه ی کتاب مشاهده کنند . در غیر اینصورت گزینه ی Hide را انتخاب کنید .
 3. Page Flipping time : سرعت ورق خوردن سریع صفحات را می توانید در این قسمت وارد کنید .
 4.  Flip Pages With Mouse Wheel : برای ورق زدن سریع به کمک چرخ کوچک روی موس ، در این قسمت Yes را انتخاب کنید .
  پس از تکمیل این بخش دو گزینه ی Page Numeration و Minime Style را انتخاب می کنیم . فهرست زیر گشوده می شود.

گزینه ی Page Numeration:

تنظیمات نمایش پروژه Flash Display Setting

۱) Total Pages Caption : تعداد کل صفحات کتاب خود را می توانید در این قسمت وارد کنید .
۲) Page Number Caption : نوع اعداد مربوط به صفحه ی کتاب ( اعداد لاتین یونانی و … ) را می توانید در این بخش انتخاب کنید.

گزینه ی Minime Style :

۱) Use Minime Style : با انتخاب Yes در این قسمت ، کتاب شما در تمام دستگاه ها به صورت تمام صفحه نمایش داده می شود .
۲) Width : عرض صفحه نمایش را در این قسمت وارد کنید .
۳) Height : طول صفحه نمایش را در این قسمت وارد کنید .

پس از پایان ویرایش های این یخش روی دو گزینه ی بعدی کلیک می کنیم . گرینه های Book Margins و Large Logo Setting . فهرست های زیر گشوده می شود :

تنظیمات نمایش پروژه Flash Display Setting

گزینه ی Book Margins:

 1. Left and Right Margins : فاصله ی کتاب از گوشه های راست و چپ را مشخص می کند.
 2. Top and Bottom Margins : فاصله ی کتاب از نوارهای بالایی و پایینی را مشخص می کند.
 3. Show at start up : در این قسمت می توانید مشخص کنید کاربران صفحات کوچک ( Thumbnails ) و یا ( table Content ) را در ابتدای باز شدن کتاب مشاهده کنند .

گزینه ی Large Logo Setting :

 1. Large Logo : در این بخش میتوانید لگویی که از قبل برای خود طراحی کرده اید را انتخاب کنید . این لوگو با لوگو ی نوار بالایی متفاوت است ، لوگویی که در این بخش انتخاب می شود داخل پس زمینه نمایش داده خواهد شد .
 2. Large Logo URL : اگر تمایل داشته باشید کاربران با کلیک بر روی لوگو به سایت خاصی هدایت شوند باید آدرس سایت خود رادر این قسمت وارد کنید .
 3. Large Logo Position : محل قرار گیری آیکن بزرگ را در این قسمت می توانید مشخص کنید .
 4. Large Logo’s Link Open window : در این قسمت می توانید مشخص کنید سایت در چه پنجره ای گشوده شود .

گزینه ی Logo Size Setting :

 1. Fix Logo size : با انتخاب Yes در این قسمت اندازه لوگوی شما ثابت خواهد ماند .
 2. Logo Fix Width : عرض لوگوی انتخاب شده
 3. Logo fix Height : ارتفاع لوگوی انتخاب شده

تنظیمات Flash Display در Flip PDF در همینجا به اتمام می رسد. اکنون شما عزیزان باید به دقت مراحل گفته شده و گزینه هایی که در هر بخش قرار دارند را چندین بار تمرین کنید. به یاد داشته باشید در آموزش رایانه و نرم افزارها مهمترین مسئله تمرین و تکرار فراوان است. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر در زمینه تنظیمات Flash Display در Flip PDF می توانید به وبسایت سازنده Flip PDF مراجعه نموده و یا مشکل مورد نظر را با بخش پشتیبانی آتیوا در میان بگذارید؛ تیم پشتیبانی آتیوا در تمام مراحل آموزش در کنار شما است.

در صورتی که از این گزینه ها و تظنیمات استفاده کرده اید و فکر میکنید که تجربیاتتان می تواند به سایر کاربران آتیوا نیز کمک کند، حتما در بخش نظرات با ما در میان بگذراید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *