logo
آموزش افزودن آزمون در کمتزیا

آموزش افزودن آزمون در کمتزیا ( طراحی پروژه تعاملی )

آموزش پازل اعضای بدن استوری لاین

آموزش پازل اعضای بدن استوری لاین ( به کمک آزمون های freeform)

آموزش پروژه تصاویر مشابه در نرم افزار استوری لاین

آموزش پروژه تصاویر مشابه در نرم افزار استوری لاین

آموزش جامع نرم افزار استوری لاین پیشرفته

آموزش جامع نرم افزار استوری لاین پیشرفته ( پروژه محور )

آموزش حذف پس زمینه فیلم در کمتزیا

آموزش حذف پس زمینه فیلم در کمتزیا ( تکنولوژی پرده سبز )

آموزش رنگ آمیزی در نرم افزار استوری لاین

آموزش رنگ آمیزی در نرم افزار استوری لاین

آموزش طراحی انیمیشن در کمتزیا

آموزش طراحی انیمیشن در کمتزیا ( انیمیشن شهر شلوغ )

آموزش طراحی بازی جمع میوه ها استوری لاین

آموزش طراحی بازی جمع میوه ها استوری لاین ( به کمک متغیرها)

آموزش طراحی بازی جهت نما استوری لاین

آموزش طراحی بازی جهت نما استوری لاین ( به کمک states)

آموزش طراحی چرخه زندگی پروانه استوری لاین

آموزش طراحی چرخه زندگی پروانه استوری لاین ( به کمک اسلایدر )

آموزش متغیرها در نرم افزار استوری لاین

آموزش متغیرها در نرم افزار استوری لاین

آموزش نرم افزار استوری لاین افزودن تایمر

آموزش نرم افزار استوری لاین افزودن تایمر و دریافت اسم

آموزش نرم افزار استوری لاین بازی فکری

آموزش نرم افزار استوری لاین بازی فکری (الگوهای دایره ای)

پکیج آموزش نرم افزارهای کاربردی ویژه تدریس مجازی

پکیج آموزش نرم افزارهای کاربردی ویژه تدریس مجازی

طراحی بازی شناخت حیوانات استوری لاین

طراحی بازی شناخت حیوانات استوری لاین