logo
آموزش طراحی بازی جمع میوه ها استوری لاین

آموزش طراحی بازی جمع میوه ها استوری لاین ( به کمک متغیرها)

آموزش طراحی بازی جهت نما استوری لاین

آموزش طراحی بازی جهت نما استوری لاین ( به کمک states)

نمونه فایل لایه باز استوری لاین کنترل تلویزیون

نمونه فایل لایه باز استوری لاین کنترل تلویزیون (به کمک متغیرها)