0
09214286013 ~ 09214284773
لیست مطالب
ابزار ویرایش متن در زبانه Home

ابزارهای ویرایش متن زبانه Home (تغییر رنگ ، فونت و … )

ابزارهای موجود در نرم افزار word به قدری کاربردی هستند که به کمک آن ها جزئی ترین تغییرات و ویرایش های دلخواه خود را می توانید روی متن ها اعمال کنید. در این بخش به معرفی ابزارهای ویرایش متن زبانه ...